Ali ste vedeli, da je bil dr. Ivan Oražen prvi sanitetni šef Zdravstvenega odseka za Slovenijo in Istro?

Ali ste vedeli, da je bil dr. Ivan Oražen prvi sanitetni šef Zdravstvenega odseka za Slovenijo in Istro?

Ivan Oražen (1869-1921) je bil slovenski zdravnik, politik, narodni združevalec in dobrotnik. Po prvi svetovni vojni je dobilo slovensko zdravstvo določeno samoupravo, saj ni bilo pod okriljem deželne vlade, ko so leta 1919 ustanovili Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro. Slovensko zdravniško društvo si je prizadevalo, da bi zdravstvo podržavili, upajoč da bo deležno večje finančne podpore in strokovne suverenosti, ampak se je izkazalo, da temu ne bo tako. V tistem času je bil sanitetni šef Zdravstvenega odseka za Slovenijo in Istro dr. Ivan Oražen, saj je imel iz časa balkanske vojne največ izkušenj in najboljše zveze s srbskimi krogi. Goriški zdravnik dr. Anton Brecelj je zapisal, da je v tistem času za slovensko medicino vse kar dobro teklo, dokler je s svojim velikim vplivom znal nasprotja izravnavati in težkoče odstranjevati dr. Oražen.