Ali ste vedeli, da je bil dr. Ivan Oražen za svoje predano delovanje pri sokolski organizaciji med Slovenci odlikovan s Karađorđevo zvezdo?

Ali ste vedeli, da je bil dr. Ivan Oražen za svoje predano delovanje pri sokolski organizaciji med Slovenci odlikovan s Karađorđevo zvezdo?

Ivan Oražen (1869-1921) je bil slovenski zdravnik, politik, narodni združevalec in dobrotnik. Na svoji politični poti ga je najbolj pestila podjarmljenost Slovencev Avstrijcem in neenotnost južnih slovanskih narodov. Tako je kot član Narodne napredne stranke in slovenskega sokolskega društva. Slovensko sokolstvo je nastalo že leta 1863 kot Gimnastično društvo Južni sokol, ki je proti koncu 19. stoletja preraščalo v idejno gibanje. Vzgajali so v disciplini telesa in duha in delovali narodnoobrambno in demokratično. Leta 1905 je v Ljubljani nastala Slovenska sokolska zveza, katere starosta je bil tudi dr. Ivan Oražen. Ker so med vojno prepovedali sokolsko gibanje, po vojni pa so morali ponovno izoblikovati politični načrt, so leta 1919 ustanovili Jugoslovansko sokolsko zvezo s sedežem v Ljubljani, katere prvi starosta je bil dr. Ivan Oražen. Po prvi svetovni vojni so bili sokoli razočarani, ko so Slovenci izgubili Trst in Primorsko, zato so vse moči usmerili v koroški plebiscit. Pripravljali so manifestacijska zborovanja, osveščali slovenski narod o pomenu plebiscita, a je bila 10. oktobra 1920 na plebiscitu Koroška izgubljena. Za svoje predano delovanje pri sokolski organizaciji med Slovenci in drugimi Jugoslovani, je bil Oražen leta 1920 odlikovan s Karađorđevo zvezdo.