Ali ste vedeli, da je bil dr. Oražen prvi starosta Jugoslovanske sokolske zveze?

Ali ste vedeli, da je bil dr. Oražen prvi starosta Jugoslovanske sokolske zveze?

Ivan Oražen (1869-1921) je bil slovenski zdravnik, politik, narodni združevalec in dobrotnik. Na svoji politični poti ga je najbolj pestila podjarmljenost Slovencev Avstrijcem in neenotnost južnih slovanskih narodov. Tako je kot član Narodne napredne stranke in slovenskega sokolskega društva. Slovensko sokolstvo je nastalo že leta 1863 kot Gimnastično društvo Južni sokol, ki je proti koncu 19. stoletja preraščalo v idejno gibanje. Vzgajali so v disciplini telesa in duha in delovali narodnoobrambno in demokratično. Leta 1905 je v Ljubljani nastala Slovenska sokolska zveza, katere starosta je bil tudi dr. Ivan Oražen. Ideje o enotnosti južnih slovanskih narodov so imele pred vojno drugačne oblike kot po njej, sokolstvo pa je bilo med vojno prepovedano, zato so se leta 1919 v Zagrebu sestali za ponovno opredelitev političnih strategij. V grobem sta bili strategiji dve – slovenska je bila naravnana federativno, srbska pa je bila usmerjena v enotni srbski jezik in upravo med sokoli. Kljub sprejetju srbskega predloga so zaradi gmotnih in upravnih razlogov ustanovili Jugoslovansko sokolsko zvezo s sedežem v Narodnem domu v Ljubljani. Prvi starosta te zveze je bil dr. Ivan Oražen.