Ali ste vedeli, da je bila donacija dr. Ivana Oražna Medicinski fakulteti je največja v njeni zgodovini?

Ali ste vedeli, da je bila donacija dr. Ivana Oražna Medicinski fakulteti je največja v njeni zgodovini?

Ivan Oražen (1869-1921) je bil slovenski zdravnik, politik, narodni združevalec in dobrotnik. Rodil se je materi samohranilki v Kostanjevici na Krki leta 1869. Bogata družina Auer, ki je Ivanu Oražnu v času njegovih gimnazijskih let v Ljubljani nudila hrano, je imela v lasti pivovarno Tvrdka G. Auerjevi dediči in več hiš ter posesti v Ljubljani. Po študiju na Dunaju in v Gradcu se je v Ljubljani zopet srečal s prijateljico iz mladih let – mlado Evgenijo Auer, hčerjo takrat že pokojnega pivovarja Georga Auerja. Leta 1902 sta se Ivan in Evgenija poročila. Takrat je bila pivovarna v lasti Evgenije in njenih dveh bratov, od katerih sta jo Oražnova odkupila. Ko je leta 1921 Oražen umrl, dedičev ni imel. Zato je vso premoženje namenil Medicinski fakulteti: stavbi na Dolenjski cesti in Wolfovi ulici z namenom preureditve v študentska domova za medicince; del posesti na Wolfovi ulici, Dolenjski cesti in rojstno hišo s posestjo v Kostanjevici pa je namenil za oddajanje. Denar od slednjega naj bi fakulteta namenila vzdrževanju študentih domov.