Ali ste vedeli, da je dr. Ivan Oražen deloval kot zdravnik v balkanski vojni, kjer je zares začutil bratsko povezanost med slovanskimi narodi? Prav takšno povezanost še danes čutijo Oražnovci vseh generacij.

Ali ste vedeli, da je dr. Ivan Oražen deloval kot zdravnik v balkanski vojni, kjer je zares začutil bratsko povezanost med slovanskimi narodi? Prav takšno povezanost še danes čutijo Oražnovci vseh generacij.

Ivan Oražen (1869-1921) je bil slovenski zdravnik, politik, narodni združevalec in dobrotnik. Rodil se je materi samohranilki v Kostanjevici na Krki leta 1869. Bogata družina Auer, ki je Ivanu Oražnu v času njegovih gimnazijskih let v Ljubljani nudila hrano, je imela v lasti pivovarno Tvrdka G. Auerjevi dediči in več hiš ter posesti v Ljubljani. Po študiju na Dunaju in v Gradcu se je v Ljubljani zopet srečal s prijateljico iz mladih let – mlado Evgenijo Auer, hčerjo takrat že pokojnega pivovarja Georga Auerja. Leta 1902 sta se Ivan in Evgenija poročila. Takrat je bila pivovarna v lasti Evgenije in njenih dveh bratov, od katerih sta jo Oražnova odkupila. Ko je leta 1921 Oražen umrl, dedičev ni imel. Zato je vso premoženje namenil Medicinski fakulteti: stavbi na Dolenjski cesti in Wolfovi ulici z namenom preureditve v študentska domova za medicince; del posesti na Wolfovi ulici, Dolenjski cesti in rojstno hišo s posestjo v Kostanjevici pa je namenil za oddajanje. Denar od slednjega naj bi fakulteta namenila vzdrževanju študentih domov. Oražnovci – prebivalci Oražnovega doma – ohranjajo spomin na Ivana Oražna že skoraj 100 let po njegovi smrti, vsak izmed njih mu je za njegovo dobroto nadvse hvaležen in prenaša spomin nanj na mlajše generacije. Vsake 4 leta se vse generacije srečajo pred njegovo rojstno hišo v Kostanjevici na Krki in se mu poklonijo.