Ali ste vedeli, da je dr. Ivan Oražen na željo matere skoraj postal duhovnik, vendar se je vseeno odločil za študij medicine?

Ali ste vedeli, da je dr. Ivan Oražen na željo matere skoraj postal duhovnik, vendar se je vseeno odločil za študij medicine?

Slovenskemu narodu, zdravstvu in morali bi manjkal dobršen del, če bi se bil mlad nezakonski otrok ravnal po materinih besedah in se odločil za študij bogoslovja. Dr. Ivan Oražen (1969-1921) je v otroštvu in mladosti trpel zaradi pomanjkanja in nižjega družbenega statusa nezakonskih otrok, kasneje pa zaradi političnega ideala svobode južnoslovanskih narodov. Materina želja je bila smiselna, saj so bili študij, prehrana in stanovanje za bogoslovce brezplačni. Oražnova človekoljubnost in srčnost pa sta ga pripeljala do zdravniškega poklica. Danes se ga spominjamo kot velikega dobrotnika Medicinske fakultete in slovenskega naroda.