Ali ste vedeli, da se je dr. Ivan Oražen zelo zavzemal za povezanost med slovanskimi narodi?

Ali ste vedeli, da se je dr. Ivan Oražen zelo zavzemal za povezanost med slovanskimi narodi?

Ivan Oražen (1869-1921) je bil slovenski zdravnik, politik, narodni združevalec in dobrotnik. V času njegovega delovanja ga je mučila podjarmljenost slovenskega naroda Avstrijcem, kar ga je napeljalo na politično pot. Kot član Narodne napredne stranke se je zavzemal za enotnost slovenskega naroda, za uporabo slovenskega jezika v deželnem zboru in ustanovitev slovenske univerze. Za združevanje južnih slovanskih narodov se je zavzemal z delovanjem v Slovanski sokolski zvezi. Ko so se leta 1912 na Balkanu začele vojaške operacije, so se bolnišnice napolnile z ranjenci in srbski Rdeči križ je na pomoč prosil tudi slovenske zdravnike. Ivan Oražen je čutil povezanost južnih slovanskih narodov, ki mu je bila bližja od takratne avstroogrske oblasti, zato se je kot prvi odzval na prošnjo in s kolegi iz sokolskih vrst odpotoval v Srbijo na pomoč v niško bolnišnico. Po prihodu nazaj domov je svoje navdušenje nad povezovanjem Slovanov proti Avstrijcem izlil na papir. Tako je leta 1913 izšla zbirka črtic Med ranjenimi srbskimi brati, v katerih opisuje dogodke in nazore, ki jih je pridobil med vojno.