Ali ste vedeli, da se je na pogrebni slovesnosti dr. Ivana Oražna na ljubljanskih cestah zbralo več tisoč ljudi?

Ali ste vedeli, da se je na pogrebni slovesnosti dr. Ivana Oražna na ljubljanskih cestah zbralo več tisoč ljudi?

Ivan Oražen (1869-1921) je bil slovenski zdravnik, politik, narodni združevalec in dobrotnik. Življenje mu ni bilo naklonjeno, saj se je rodil kot nezakonski otrok revni materi, a je z veliko vloženega truda postal zdravnik. Vse življenje ga je pestila podjarmljenost Slovencev Avstrijcem, zato se je poleg zdravstva ukvarjal tudi s politiko. Bil je član Narodne napredne stranke, Slovenske in Jugoslovanske sokolske zveze ter se zavzemal za enotnost južnih slovanskih narodov. Politična pot mu je nakopala nemalo skrbi, saj so se ga nasprotniki zaradi prodornosti njegovega glasu želeli znebiti. Tegobe so se poglabljale, ko je 1919 umrla njegova žena, ki je že desetletje bolehala za tuberkulozo. Pol leta po ženini smrti je Oražen spisal oporoko, v kateri je vse svoje premično in nepremično imetje podaril medicinski fakulteti in tako postal njen največji dobrotnik. 11. marca 1921 si je vzel življenje s prevelikim odmerkom barbituratov. Pred Narodnim domom, sedežem Slovenske in Jugoslovanske sokolske zveze, se je 13.marca 1921 zbrala množica več tisoč ljudi, ki so se prišli Oražnu poklonit. Med njimi je bilo okoli 3000 sokolov, ki so prihajali od povsod iz Kraljevine SHS. Na pogrebni slovesnosti so govorili višji funkcionarji sokolske zveze in predstavniki različnih ustanov, kot sta medicinska fakulteta in ministrstvo za zdravstvo. Na pogrebni slovesnosti je truplo pokojnika na kočiji, v katero je biloi vpreženo 6 konj, pospremilo 60 konjenikov v sokolski opravi. Sprevod je potekal od Narodnega doma do pokopališča pri sv. Krištofu, kjer so ga pokopali v grobnico družine Auer, v katero je je Oražen primožil. V Ljubljani so bile do tedaj le tri take pogrebne svečanosti – poleg Ivana Oražna ob smrti Janeza Bleiweisa in Janeza Evangelista Kreka. Danes grobnica stoji na ljubljanskem pokopališču Žale, kamor se svojemu dobrotniku vsako leto odpravijo poklonit Oražnovci.